Návštěvní řád MC


Milé maminky, milí tatínkové, milý doprovode dětí,

vítáme Vás v Mateřském centru Sluníčko.

Ke spokojenému pobytu v MC je třeba znát a dodržovat několik pravidel:

  • Rodič (popř. jiná plnoletá osoba) po příchodu do MC svým podpisem stvrdí, že on i dítě jsou zdraví (zápis zároveň slouží jako evidence návštěvnosti MC a službě o zaplaceném vstupném každého účastníka).
  • V herně MC se platí symbolický poplatek 30 Kč. Tyto peníze budou použity na obnovu a údržbu hraček.
  • Rodič osobně zodpovídá za své dítě po celou dobu pobytu, nenechává své dítě bez dozoru.
  • Rodič dbá na pořádek a bezpečnost svého dítěte i ostatních.
  • Děti užívají hračky a další vybavení herny výhradně k danému účelu a ohleduplně. Zapůjčené hry vracejí srovnané.
  • Pokud dospělý najde rozbité hračky či malé kousky, které by mohly být pro malé děti nebezpečné, předá je zodpovědné osobě, popřípadě je dle uvážení sám zahodí do odpadkového koše.
  • V kuchyňce je k dispozici mikrovlnná trouba a rychlovarná konvice. Po použití je třeba všechny spotřebiče vypnout a umýt po sobě nádobí. Příspěvek na čaj, kávu či další občerstvení se vhazuje do pokladničky umístěné přímo v kuchyňce. Zakoupené zboží se zaznamená do přiloženého sešitu.
  • Děti konzumují jídlo a pití u stolu, v jídelní židličce, popřípadě se usadí s doprovodem na jednom místě. Doprovod zajistí, aby svačina (banán, keksy, atd.) nezpůsobila znečištění koberce!
  • Kojící maminky si zaslouží ohleduplnost.
  • Použitý nočník je třeba důkladně vypláchnout. MC nabízí za poplatek jednorázovou plenu, bezplatně poskytuje zdravotní a toaletní materiál.
  • V celém prostoru MC je přísný zákaz kouření a podávání alkoholických nápojů.
  • Návštěvníci, kteří nebudou dodržovat návštěvní řád, mohou být z MC vykázáni.
  • Při odchodu každý návštěvník zkontroluje, zda něco nezapomněl. Nalezené věci jsou uloženy v prostorách kuchyňky.
  • Všichni rodiče se při odchodu podílí rovným dílem na úklidu herny! Ta je určena hlavně dětem, a proto ji chceme udržet hezkou, v čistotě a pořádku, abychom se zde rádi mohli s dětmi vracet.